top of page

BETTER SPACE

Home: Image

​服务流程

​步骤一:咨询沟通

 1. 电话咨询

 2. 现场丈量

 3. 配置图讨论

 4. 风格解说

 5. ​设计合约

​步骤二:设计规划

 1.         设计发想

 2.         图面讨论

 3.         建材挑选

 4.         设计定案

 5.         工程报价

 6. ​        签订工程合约

​步骤三:工程施作

 1.         工程进度排定

 2.         家饰配搭

 3.         完工交屋

 4. ​        拍摄完工照片

Home: Schedule
bottom of page